توانمندی ها در

 

ی ی Ԑ

 

ی Ԑ ی ی ی

ی ی  ی Ϙ ی یی ی  

ی ǁ

 

 

 

ی ی Ϙ یی ی

 

 

ی یی ی ی ی Ԙ ی Ԑ ی ی ی ی

 

ی ی ی ی  ی Ԑ

 

ی یی ی ی ی یϐ ǘ ی ی ی 15/8/92 Ϙ یی Ԙ ی ی Ԑ Ԙی .

 

 

ی یی ی ی ی ی Ԙ ی Ԑ ی ی ی ی

 

 

ی

 

 

ј ی 

 

 

VISITORS

web hosting

 نشانی : تهران- خيابان وليعصر ايستگاه پسيان مجتمع موقوفات دکتر محمود افشار- پلاك 1731   تلفن : 22709204    ݘ: 22709205  

ی 619-19615

: arch _ ins@ut.ac.ir