آزمایشگاه تجزیه عنصری

آزمایشگاه تجزیه عنصری مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران افتتاح شد.

به گزارش روابط‌عمومی موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران، مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه برای پیشبرد اهداف پژوهشی و خدمات‌رسانی سریع به پژوهشگران باستان‌شناسی، آزمایشگاه تجزیه عنصری را راه‌اندازی کرده است.

این آزمایشگاه مجهز به دستگاه XRF برای تجزیه عنصری عناصر غیر ارگانیک است و برای انجام فعالیت‌های علمی در زمینه‌های میان دانشی در باستان‌شناسی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell