معاون موسسه باستان شناسی :  دکتر احمد علی یاری

 

معاون مؤسّسه

مؤسّسه دارای یک معاون است که با پیشنهاد رئیس مؤسّسه با تأیید و حکم معاون پژوهشی دانشگاه برای مدت سه سال منصوب می‌شود و امور واگذار شده را زیر نظر رئیس موسّسه انجام خواهد داد.

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell