تیتر

آخرین اخبار

موقوفات دکتر محمود افشار

بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار بنیادی‌ست فرهنگی که دارایی‌های آن را محمود افشار یزدی ، طی تمهیداتی برای استفاده عام وقف کرده است و شامل تشکیلاتی می‌باشد .

بیشتر بخوانید ...

توانمندی های موسسه

موسسه باستان شناسي در سال 1338 به پيشنهاد استاد دکتر عزت الله نگهبان در دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران تأسيس شد . هدف اصلي اين موسسه ، انجام تحقيقات علمي دانشگاهي در زمينه هاي مربوط به باستان شناسي و شناسايي فرهنگي و تمدنهاي گذشته ايران و ممالک همجوار به استناد پژوهشهاي باستان شناسي هنر بود .

بیشتر بخوانید