آزمایشگاه تجزیه عنصری

آزمایشگاه تجزیه عنصری مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران افتتاح شد.

به گزارش روابط‌عمومی موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران، مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه برای پیشبرد اهداف پژوهشی و خدمات‌رسانی سریع به پژوهشگران باستان‌شناسی، آزمایشگاه تجزیه عنصری را راه‌اندازی کرده است.

 

آزمایشگاه مجهز به دستگاه XRF برای تجزیه عنصری عناصر غیر ارگانیک است و برای انجام فعالیت‌های علمی در زمینه‌های میان دانشی در باستان‌شناسی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نام دستگاه :طیف سنج فلوئورسانس پرتو ایکسXRF

X-ray Fluorescence Spectrometer

شرکت سازنده Spectro :

مدل دستگاه  Spectro Xepos :

کاربرد و قابلیت ها

  • قابلیت آنالیز کیفی و کمی عناصر
  • اندازه گیری درصد عناصر در یک نمونۀ کاملاً ناشناخته
  • آنالیز همزمان بیش از 80 عنصر

مطالعات آزمایشگاهی بر روی  داده های فرهنگی  با هدف تعیین ویژگیهای فنی، ترکیب عناصر و منشا یابی  آنها اکثرا با  روش (فلورانس پرتو ایکس) (XRF) (X-Ray Flourecence) صورت میگیرد. XRF دستگاهی است برای اندازه گیری طول موج و شدت امواج فلورسانس منتشر شده از اتمهای مختلف در نمونه مورد آزمایش که برآیند آن آگاهی به نوع و میزان عناصر تشکیل دهنده نمونه است. نمونه را  معمولا باید به صورت پودر درآورد سپس نمونه آماده شده  را بصورت قرص داخل دستگاه قرار داد.  دستگاه به صورت خودکار نمونه را آنالیز کرده و جواب آنالیز را در رایانه ای که به دستگاه متصل است ثبت می نماید.

 

این دستگاه  به غیر از بهره گیری در شیمی، معدن و زمین شناسی  در زمینه باستان شناسی قابلیتهای زیر را  دارد:

  • فلز:  فن آوری ساخت  . منشا یابی
  • شیشه : تعیین ترکیب
  • سفال:  تعیین عناصر با منشا مشخص یا نا مشخص
  • سنگ: به منظور شناسایی نوع و منشایابی
  • خاک معدنی یا خاک محوطه باستانی : تعیین عناصر  به منظور شناسایی خاک سفال یا بقایای بازمانده از زندگی جوامع  باستانی

این آزمایشگاه درانجام فعالیت‌های علمی با زمینه‌های میان دانشی در باستان‌شناسی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و با پذیرش نمونه از مراکز مختلف ، اساتید و پژوهشگران و انجام آزمایش روی نمونه ها  و نتایج حال از آن سعی در پیشبرد اهداف موسسه باستان شناسی دارد.