بانک سفال

بانک سفال ايران

با درک اهميت فرايند سفالگري در مطالعه فرايندهاي تکنولوژيکي و فرهنگي و فلات ايران در اواخر سال ۱۳۷۷ اجري طرح پژوهشي (بانک سفال ايران) به صورت طرح ملي از سوي سازمان پژوهش هاي علمي کشور و مساعدت هاي موسسه باستان شناسي دانشگاه تهران به تصويب رسيد.
يکي از هدف هاي عمده طرح جمع آوري روشمند نمونه سفال هاي مناطق مختلف ايران در دوران هاي پيش از تاريخ، تاريخي و اسلامي به صورت متمرکز در يک سامانه اطلاعاتي بوده است.

با توجه به گستردگي زماني و مکاني  موضوع و نيز دسترسي آسان به اطلاعات مورد نظر، بکارگيري فن آوري هاي نوين را در اين طرح الزام آور ساخته است. بدين منظور در آغاز اجراي طرح، طراحي نرم افزار اختصاصي که پاسخگوي نيازهاي پژوهشگران سفال باشد مد نظر بوده است.
نرم افزار بانک سفال ايران داري قابليت هائي مي باشد، از جمله طبقه بندي اطلاعات تخصصي ۴۳ فيلد اطلاعاتي براي هر منطقه سفال و نيز تصاوير رنگي و سياه و سفيد آنها مي باشد. افزون بر آن، با توجه به اينکه مشاهده عيني سفال براي پژوهشگران به خصوص باستان شناسان از اهميت بسيار زيادي برخوردار مي باشد،شيوه هاي بيگاني قطعات سفال که در بانک نگهداري مي شوند، به گونه ايست که امکان دسترسي آسان و مشاهده آنها را بري اينگونه پژوهشگران فراهم مي سازد.

تا کنون نمونه سفال هاي پيش از ۸۰۰ محوطه باستاني ايران، در دوره هاي فرهنگي فلات ايران در بانک سفال ذخيره شده است. بيشترين تعداد مربوط به مناطق شمال مرکزي و شمال غرب ايران مي باشد. در حال حاضر ذخير اطلاعاتي بانک سفال ايران براي آموزش دانشجويان رشته باستان شناسي دانشگاه تهران مورد استفاده قرار مي گيرد. لازم به ذکر است، پژوهشگران و علاقمندان ديگر نهادهاي آموزشي و پژوهشي کشور مي توانند از اطلاعات اين بانک استفاده نمايند.

کارگاه آموزش

سفالگري به عنوان قديمي ترين ” صنعت ” در پيش از تاريخ ايران همواره از موضوعات مهم مطالعات باستان شناسي بوده است. دليل اين امر ، فراواني يافته هاي سفالين، از حفاري و بررسي سطحي محوطه هاي باستاني دوره هاي مختلف پيش از تاريخ است که بستر لازم را بري مطالعات همه جانبه و آموزش دانشجويان فراهم مي‌آورد. از اين نظر از سال ۱۳۷۲ بدين سو، کارگاه آموزشي سفال با استفاده از ذخيره موجود در موسسه باستان شناسي دانشگاه تهران تشکيل گرديد.
در اين کارگاه آموزش عملي سفال به تعداد چهار واحد درسي جهت دانشجويان دوره کارشناسي باستان شناسي دانشگاه تهران ارئه مي گردد. از سوي ديگر دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته باستان شناسي نيز از ذخير مطالعاتي ( بانک سفال ايران) که در موسسه از سال ۱۳۷۴ به بعد تشکيل شده است، جهت تکميل پايان نامه هاي خود بهره مي برند.
در بانک سفال يافته هاي سفالي بيش از هزار محوطه باستاني ايران به صورت روشمند و سامان يافته نگهداري مي شود که از آنها با هدفهاي آموزشي و پژوهشي بهره برداري مي گردد. اطلاعات طبقه بندي شده بانک سفال به صورت عيني (مطالعه مستقيم سفالها) و مجازي (ديجيتالي) در دسترس پژوهشگران مي باشد. تا‌کنون بيش از ۵۲۰ نفر از دانشجويان باستان شناسي دانشگاه در کارگاه آموزشي سفال موسسه باستان شناسي آموزش هاي لازم را گذرانده اند.