موزه پژوهشی موسسه باستان شناسی

موزه پژوهشي موسسه باستان شناسي به منظور گسترش پژوهشهاي باستان شناسي در 29 آذر سال 1383 شمسي بازگشايي شد. مواد فرهنگي اين موزه حاصل کاوشها و حفاريهاي گروه و موسسه باستان شناسي دانشگاه تهران مي باشد و شامل سه بخش به ترتيب توالي زماني (پيش از تاريخ، تاريخي و دوره اسلامي) مي باشد.

قدمت آثار موجود در موزه از هزاره هفتم ق.م تا دوره اسلامي قرن هفتم و هشتم مي باشد. اطلاعات مربوط به آثار موزه بوسيله نرم  افزار پژوهشي موسسه باستان شناسي در اختيار قرار مي گيرد.
اين موزه شامل چهار بخش مي باشد :

بخش نوسنگي و مس سنگی

اين تالار از مواد فرهنگي تپه زاغه و قبرستان تشكيل گرديده است محوطه قبرستان و تپه زاغه معرف دوران طويلي از استقرار بشر در دشت سگزآباد مي باشد. استقرار در تپه ‏زاغه از هزاره ششم تا پنجم ق. م است. آخرين دوره استقرار در تپه زاغه در حدود اواسط هزاره پنجم ق .م بوده است بقاياي ساختماني تپه زاغه بسيار نادر و منحصر بفرد است بدليل آنكه از استقرارهاي اولين در فلات مركزي ايران مي‏باشد و از آن نقاشي ديواري به ‏دست آمده است كه زينت بخش موزه شده است. از مواد فرهنگي ديگر اين تپه در موزه، پيكركهاي استيليزه انساني از جنس گل كه شايد معرف الهه ‏ها باشد و نيز پيكركهاي گلي حيوانات سفالهاي ساده و منقوش ـ سردوكهاي گلي، اشياء شمارشي گلي، ابزارهاي مختلف سنگي و استخواني، درفش مسي و اشياء گلي بيضي و مكعب شكل ـ مهره هاي گلي ـ النگوي مرمري و زيور آلات و جمجمه انسان نيز متعلق به تپه زاغه مي‏باشد. تپه قبرستان در 300 متري مغرب تپه سگزآباد قرار گرفته است اين تپه پس از تپه زاغه مورد سكونت واقع شده است. از لحاظ گاهنگاري قبرستان با حصار I  و سيلك III   همزمان مي‏باشد از مواد فرهنگي قبرستان در موزه، ابزارهاي سنگي و استخواني ـ تيغه هاي سنگي سردوك هاي گلي ـ پيكركهاي گلي حيوانات مهره هاي گوش ماهي و سنگي ـ سفالهاي ساده و منقوش قالبهاي ريخته گري مي باشد.

  بخش مفرغ و آهن

اين تالار از مواد فرهنگي متعلق به تپة سگزآباد تشكيل شده است در طبقات مرتفع‏تر، بقاياي قبرهاي  مربوط به اواخر هزارة دوم و نيمة اول هزارة اول ق.م ديده مي‏شود. در طبقات عميق‏تر، بقاياي دورانهاي پيش از تاريخ كه قدمت بخشي از آنها به اواخر هزارة سوم پيش از ميلاد به بعد هستند. اين اشيا شامل ظروف سفالين عصر آهن  يك و دو، عصر مفرغ، ظرف لوله دار، سردوكهاي گلي و استخواني، سرگرز سنگي، پيكركهاي مختلف سفالي و گلي، مهره‏ هاي سنگي، پيكركهاي مفرغي اسب، زنگوله مفرغي، النگوهاي مفرغي، خنجرهاي مفرغي، سرپيكانهاي مفرغي و اشياي مختلف آهني است.

بخش دوره تاريخي و اسلامی

آثار دورة تاريخي و اسلامي موزه در اين تالار قرار گرفته است. ظروف سفالي، پيكرك و آجر كتيبه‏ دار هفت‏تپة خوزستان به خط ميخي از آثار دورة تاريخي است؛ بخش ديگر از اين تالار، از كاوشهاي دانشگاه تهران در رصدخانة مراغه ( قرن هفتم هجري)  به دست آمده است  اين آثار عبارت‏اند از: كاشي‏هاي كتيبه ‏دار زرين‏فام، آجرهاي نقش‏دار محراب‏گونه، قطعه ‏سنگ تراش‏دار و تركيب آجر و كاشي مي‏باشد. ظروف سفالي و شيشه‏اي، خصوصاً درديگ و يا سيني سفالي نقش‏دار . يادآور مي‏شود، ساخت رصدخانة مراغه، توسط خواجه نصير طوسي و با حمايت هلاگوخان مغول در سال 657 ق آغاز شد و از آن‏ پس مجمع علما و منشأ  پژوهشهاي بسيار در حوزة هيأت و نجوم بوده است.

   بخش کارگاه مرمت

در کنار موزه کارگاه مرمت قرار گرفته است که آثار بدست آمده از حفاريها طبق استاندارد استحکام بخشي و مرمت مي شوند و سپس جهت مطالعه و نمايش به موزه منتقل مي شود.
اشياء به دست آمده از کاوشهاي باستان شناسي چون از مواد گوناگون پيدار ساخته شده اند، لازم است بلافاصله پس از کشف، مراقبتهاي لازم جهت حفاظت و مرمت فني آنها صورت گيرد در غير ينصورت اين اشياء به مرور زمان از بين خواهند رفت. بدين لحاظ مرمت و استحکام بخشي کليه اشياء به نمايش گذاشته شده در موزه پژوهشي با ضوابط و استانداردهاي لازم در کارگاه مرمت ا ين موزه، صورت گرفته است. اين کارگاه مجهز به مواد و تجهيزات لازم جهت استحکام بخشي آسيب شناسي و مرمت مي باشد.