کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه موسسه باستان شناسي در حدود 5000 نسخه کتاب فارسي و لاتين دارد که تمامي آنها کتب تخصصي رشته باستان شناسي و تاريخ مي باشد. از اين تعداد سهم کتب فارسي در حدود 50% و سهم کتب لاتين نيز به همين ميزان است. تعداد قابل توجهي از اين کتاب ها را مرحوم دکتر صالحي (رئيس سابق موسسه) و مرحوم مهندس کازروني (رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي) به کتابخانه اهداء کرده اند. در اين کتابخانه مجموعه اي از کتب موقوفه مرحوم دکتر افشار موجود مي باشد که تعداد آنها حدود 3200 نسخه و زمينه موضوعي آنها بيشتر ادبيات و زبان فارسي است.

هرساله با سفارش و خريد نشريات تخصصي و خريد از نمايشگاه بين المللي بر موجودي کتابخانه افزوده مي شود. در حال حاضر کتب فارسي اين کتابخانه  در سايت دانشگاه تهران براي تمامي کتابخانه ها و علاقه مندان قابل دسترسي مي باشد. کتابخانه موسسه باستان شناسي آمادگي ارائه سرويس و در اختيار قرار دادن منابع را به کليه علاقمندان به پژوهش و تحقيق  در زمينه باستان شناسي را دارد.