درباره ما

موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران :

مدیریت:  دکتر مصطفی ده پهلوان

معاون پژوهشی :  احمد علی ياری

نشانی : خيابان وليعصر – ايستگاه پسيان – پلاك 3005

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان پورسینا، پلاک 13

تلفن تماس: 22709204

موسسه باستان شناسي در سال 1338 به پيشنهاد استاد دکتر عزت الله نگهبان در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران تأسيس شد. هدف اصلی اين موسسه، انجام تحقيقات علمی دانشگاهی در زمينه های مربوط به باستان شناسی و شناسايی فرهنگی و تمدنهای گذشته ايران و ممالک همجوار به استناد پژوهشهای باستان شناسی هنر بود.
موسسه باستان شناسی از سال 1354 در باغ فردوس شميران مستقر گرديد اين محل توسط مرحوم دکتر محمود افشار به عنوان وقف در اختيار موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران قرار گرفت.موسسه باستان شناسی از بدو تأسيس، چه در فعاليتهای پژوهشي و آموزشي خود در زمينه حفاريها و بررسيهای مختلف باستان شناسی، که با همکاری سازمانهای مربوط انجام گرفته است مارليک، هفت تپه، تپه زاغه، تپه قبرستان، الموت، کلاردشت، اسماعيل آباد قزوين و چه در آموزش فنی و نظری دانشجويان و تربيت پژوهشگران و متخصصين، در ارتقاء سطح علمی کشور سهم بسزايی داشته است.وبا برگزاری سمينارها، و کنفرانسها، و انتشار گزارشهای تحقيقات انجام يافته در مجله تخصصی مارليک و کندوکاو، و چاپ نتايج پژوهشها به صورت کتب و مقالات و پيان نامه در داخل و خارج از کشور به زبانهای مختلف در معرفی و شناساندن فرهنگ و تمدن ايران سهيم بوده است.
موسسه باستان شناسي وابسته به مهمترين دانشگاه کشور در حال حاضر به عنوان تنها مرکز پژوهشي دانشگاهي ( نوع اول) در سطح ايران در زمينه تحقيقات باستان شناسي و تاريخ هنر با برنامه ريزي دقيق و دراز مدت و بکارگيري تدابير تخصصي در سازماندهي جديد آن، اميدوار است بتواند جوابگوي نيازهاي جامعه در زمينه هاي علمي و تحقيقات کاربردي در اين رشته مهم از علوم انساني باشد.

 اهداف:

هدف عمده تحقيقات علوم انساني و بويژه باستان شناسي  شناخت و درک هر چه بهتر تحولات تدريجي فرهنگ بشري از ديرباز تاکنون است.تکامل هر چه بهتر جامعه امروز مبتني بر شناخت هر چه بيشتر سير تکامل فرهنگ جوامع در گذشته است.علم باستان شناسي از چندين دهه قبل نه تنها در اصول و روش تحقيق، بلکه در اهداف نيز به سرعت دستخوش تحولات بنيادي شده است.
باستان شناسي با درک مفاهيم ميراث گذشتگان بر مبناي آثار باقي مانده در درون و برون خاک، باعث مي شود تا مدارک بسيار و گوناگون بعنوان سندي تاريخي معني فرهنگي پيدا کند.
جستجوي اطلاعات و ارتباط يافته ها در زمينه هاي گسترده و گوناگون، رهيابي بين المعارفي به پژوهشهاي باستان شناسي بخشيده است.تعيين خط مشي و انجام پژوهشهاي باستان شناسي و تاريخ هنر براي شناساندن فرهنگ ايراني و اسلامي در چارچوب فعاليتهاي موسسه، تنظيم و اجري برنامه هاي علمي حفاري و بررسي باستان شناسي براي پاسخگويي به سئوالات مطرح در زمينه باستان شناسي، انطباق تحصيلات و آموزش دانشگاهي با احتياجات و توقعات امر تحقيق، تشکيل سمينارها و کنفرانس ها و نمايشگاه هاي خاص باستان شناسي و تاريخ هنر، شناساندن کاربرد علم باستان شناسي، ايجاد روابط علمي و آموزشي با موسسات مربوط داخلي و خارجي، تنظيم و اجراي قراردادهاي علمي پژوهشي با دستگاههاي کشور، ايجاد تسهيلات لازم بري انجام برنامه هاي پژوهشي باستان شناسي، معرفي و انتقال دانش و داده هاي جديدباستان شناسي از راه انتشار مقاله ها و کتاب هاي علمي، از اهداف عمده موسسه باستان شناسي به شمار مي آيند.

وظايف:

1- آموزش فنی و عملی دانشجويان به ويژه تأمين و ايجاد تسهيلات لازم برای بهبود وضع آموزش دانشجويان.

2- انجام تحقيقات علمی در زمينه های مربوط به باستان شناسی بر اساس نيازهای باستان شناسی کشور و ايجاد تسهيلات لازم برای انجام برنامه های پژوهشی مربوط

3 – ا يجاد روابط علمی و آموزشی با موسسات مربوط داخلی و خارجی در زمينه ارتباط بيشتر محققين و اطلاع از پيشرفت هاي علمی جديد و انجام طرح های مشترک.

4 – تنظيم برنامه های کاری برای پاسخ به سوالات خاص باستان شناسی کشور.

5 – تشکيل همايش های علمی و نمايشگاه های باستان شناسی در زمينه  فعاليت های انجام شده توسط موسسه

حوزه فعاليت های پژوهشی موسسه باستان شناسی به دوره های پيش از تاريخ، تاريخی و اسلامی تقسيم شده است. بدين ترتيب کليه تحقيقات علمی در سه گروه اصلی زير انجام می گيرد :

1 – گروه باستان شناسی دوره پيش از تاريخ

2 – گروه باستان شناسی دوره تاريخی

3 – گروه باستان شناسی و تاريخ هنر دوره اسلامی

روسای موسسه باستان شناسی از ابتدای تاسيس ( 1338 )

1 – آقای دكتر عزت الله نگهبان                                                  1357-1338

2 – آقای دكتر يوسف مجيدزاده                                                1358-1357

3 – آقای دكتر حكمت الله ملاصالحی                                       1373-1368

4 – شادروان آقای دكتر محمد صالح صالحی                            1374-1373

5 – آقای دكتر حسن طلايی                                                      1377-1374

6 – آقای دكتر علی شيخ الاسلامی                                           1378-1377

7 – آقای دكتر شهريار نيازی                                                     1379-1378

8 – آقای دكتر كمال الدين نيكنامی                                           1381-1379

9 – آقای دكتر حسن فاضلی                                                     1385-1381

10 – آقای دكتر حسن كريميان                                              1387- 1385

11 – خانم دکتر هايده لاله                                                      1391-1387

12 – آقای دکتر رحیم ولایتی                                                  1394-1391

13- آقای دکتر حسن طلایی                                                   1396-1394

14- آقای دکتر مصطفی ده پهلوان                                             1396